Nieuws

Tekort aan IT’ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - korte termijn

In eerste instantie merken collega’s op de IT-afdeling een stijging van de werkdruk. Logisch: wanneer de stapel werk groeit, maar de capaciteit niet toeneemt, verdeel je de hoeveelheid werk over de huidige mensen. Zij moeten dus meer werk verzetten. Dit betekent dat de werkdagen langer worden en de medewerkerstevredenheid onder druk komt te staan, als dit lang aanhoudt. Bovendien is overdracht van werk niet altijd haalbaar.

Het gevolg is uitstel van projecten of taken. Want door de stijging van de werkdruk, kan het gebeuren dat het werk niet af komt. Op de korte termijn is het belangrijk dat urgente zaken eerst worden afgerond. Niet urgente taken of werkzaamheden blijven dan liggen.

Hoe los je het tekort aan IT capaciteit tijdelijk op? 

Op de korte termijn ben je vaak geholpen met de inzet en kennis van een interimmer. Met deze extra mankracht heb je tijdelijk de juiste hulp om het werk te verzetten. Hiermee voorkom je dat al jouw tijd en aandacht volledig gaat naar het tevreden houden van de zittende collega’s. Je lost het probleem van verhoogde werkdruk immers direct voor ze op. Het geeft jou de ruimte om op zoek te gaan naar een vaste collega.

Naast het aannemen van een tijdelijke kracht, is het raadzaam om de taken en werkzaamheden te herzien. Want wat zijn échte ICT-taken en welke taken kunnen worden opgepakt door andere afdelingen? Denk aan administratieve taken of coördinerende werkzaamheden. Met een korte uitleg bij andere afdelingen, kun je wellicht samen de werkdruk verlichten.

Een korte termijn oplossing, een korte termijn resultaat 

Met tijdelijke hulp en verdeling van taken onder collega’s ben je op de korte termijn goed geholpen. Echter, een tekort aan collega’s en hoge werkdruk is in de meeste gevallen een structureel probleem. Om te komen tot een gedegen oplossing, weeg je kosten en opbrengsten tegen elkaar af en schakel je waar nodig externe hulp in. Zo helpen wij als werving- en selectiebureau in de praktijk bedrijven niet alleen bij de invulling van een rol, maar ook geregeld bij de uitwerking van de personeelsplanning. Door onze specialistische HR- en vakinhoudelijke IT-kennis helpen we bedrijven antwoord te vinden op de vraag of je daadwerkelijk twee IT’ers nodig hebt of dat je juist bent geholpen met een medior IT’er en een lerende starter? 

Wellicht ook interessant:

Tekort aan IT’ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - middellange termijn

Tekort aan IT’ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - lange termijn