Nieuws

Tekort aan IT’ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - lange termijn

Weinig nieuwe aanwas op de IT-afdeling lijkt op de korte termijn vooral een probleem voor de afdeling zelf. Lukt het niet om nieuwe mensen te vinden of via andere wegen het tekort op te vangen? Dan ondervinden ook andere afdelingen hier problemen van. Met een verhoogde werkdruk, irritatie en mogelijk technostress tot gevolg. Een structurele aanpak om het tekort te voorkomen klinkt als een utopie. Hoe wij denken dat een organisatie deze ambitie kan verwezenlijken, lichten we je toe. Voordat we ons daarin verdiepen, sommen we eerst de signalen op waaraan je een structureel IT-tekort herkent.

Structureel tekort

Naarmate een tekort op de IT-afdeling langer duurt, wordt de weerslag op de bedrijfsvoering én mensen steeds duidelijker. Denk aan uitstel en afstel van projecten, achterstallig technisch onderhoud en onbereikbare diensten als apps. In een productieomgeving kan achterstallig onderhoud (in het vervelendste geval) leiden tot het stilleggen van een productielijn. Ook consumenten of distributiemogelijkheden via apps en intranetten komen, door achterstallig technisch onderhoud, in gevaar. Lange termijn gevolgen van een onderbezette IT-afdeling kunnen schade toebrengen aan het bedrijfsresultaat.

Kennis en groei

Met voldoende mankracht op de IT-afdeling kachelt een organisatie door. De dagelijkse gang van zaken blijft bewaakt en de operatie komt niet (direct) in gevaar. Om te kunnen groeien is er binnen een team de juiste kennis en vaardigheid nodig. Kennis opdoen en vaardigheden trainen gaan meestal niet over één nacht ijs. Daarvoor is ruimte en tijd nodig. Ruimte om bijvoorbeeld nevenprojecten op te pakken of tijd om te studeren of kennisbijeenkomsten te bezoeken. Wanneer daar geen ruimte voor is, blijft de dagelijkse operatie doorgaan, maar kun je logischerwijs niet groeien.

Nearshoring

Met een relatief klein aanbod op de Nederlandse IT kandidatenmarkt lijkt nearshoring een goed alternatief. Via deze oplossing worden IT’ers uit landen als Portugal en Oekraïne ingezet om Nederlandse bedrijven te helpen met ICT vraagstukken. Toch merken we in de markt dat veel bedrijven erop terugkomen, omdat het niet het juiste (kwalitatieve) resultaat biedt. Dit komt doordat de IT’ers werken op afstand en er in veel gevallen een taalbarrière (hoe klein dan ook) bestaat. Hierdoor wordt het moeilijker om de bedrijfscultuur over te dragen en mensen mee te nemen in de visie en missie van het bedrijf.

Recruitment marketing

Vacatures bij organisaties met een goede naamsbekendheid, of interessant marktsegment, doen het meestal beter dan de rest. Investeren in recruitment marketing kan hierbij helpen. Door kandidaten te vinden, binden en boeien wil je ze overtuigen om bij jouw organisatie te werken. Misschien niet direct, maar wel wanneer er een interessante vacature vrij komt. Vanuit it-8 spelen we hierop in door onderzoek te doen naar de candidate journey. Voor ons snijdt het mes zo aan twee kanten. Enerzijds benaderen we kandidaten enkel met voor hen relevante functies, op een manier die zij prettig vinden en via de kanalen waarop zij voor carrièrekansen benaderd willen worden. Anderzijds weten we zo de juiste kandidaten voor de opdrachtgever te vinden. Dit doen we door te kijken naar werkinhoudelijke uitdaging en een persoonlijke klik. Door te investeren in mensen met de juiste informatie, verkregen uit onderzoek, proberen we zo een duurzame relatie op te bouwen. Met als resultaat een succesvolle bemiddeling. Of het nu draait om het verwelkomen van een nieuw teamlid of het starten met een nieuwe baan.


Wellicht ook interessant:

Tekort aan IT’ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - korte termijn

Tekort aan IT’ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - middellange termijn