Nieuws

Tekort aan IT’ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - middellange termijn

Het voorzien van voldoende bezetting op IT-afdelingen vraagt extra aandacht. Op de lange termijn geeft een tekort aan IT’ers een vervelende weerslag op de organisatie. In onze vorige blog bespraken we de gevolgen en oplossingen voor de korte termijn. Maar wat betekent een onderbezetting op de middellange termijn? En wat kun je ertegen doen? 

Het (onverwachte) effect op de organisatie

Het uitstellen van IT-projecten en niet urgente zaken biedt verlichting van de werkdruk op de korte termijn. Zo ontstaat er op een IT-afdeling ruimte om de belangrijkste taken eerst uit te voeren. Wanneer de IT-afdeling langere tijd handjes tekort komt, wordt de weerslag echter ook merkbaar binnen de organisatie.

Stel systemen lopen vast, werken niet snel genoeg of de nodige updates worden uitgesteld. Het werk stokt op andere afdelingen, zo kunnen sales orders bijvoorbeeld moeizaam verwerkt worden of raakt een deel van de productielijn achter op planning. Uiteindelijk komt op deze manier je productie of dienstverlening ook in gevaar.

Hoe los je het op?

Op de korte termijn kun je algemeen en coördinerend werk verdelen onder verschillende afdelingen. En is er meestal een mogelijkheid om interimmers aan te trekken. Op de langere termijn is dit niet altijd een houdbare oplossing. Het aantrekken van nieuwe medewerkers lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. En dat is het ook, je hebt nu eenmaal nieuwe medewerkers nodig om het werk te verrichten.

Vakinhoudelijke kennis van recruitment en IT

Voordat je op zoek gaat naar nieuwe medewerkers is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat je nodig hebt. Hierbij ben je geholpen met specialistische kennis, niet alleen van HR maar ook van IT. Hoe ziet een rol eruit? Welke kennis moet iemand meebrengen? En hoe draagt deze rol bij aan de rest van de bedrijfsvoering? Door een 360 graden beeld te schetsen van een functie, kun je deze beter invullen.

Omscholing en cursusaanbod

Een andere oplossing is het omscholen van huidige medewerkers. Dit is voornamelijk een uitkomst voor functies die door automatisering (gedeeltelijk) ophouden te bestaan. Denk aan functies die bestaan uit taken als automatische verwerking van administratie of het maken van basisplanningen. Cursussen of deeltijd opleidingen in IT bieden dan een mogelijke oplossing.

Proactief inspelen op wisselingen in groeiende teams

Maak een (globale) personeelsplanning voor het jaar. Haal de planning er tussentijds bij, update deze en probeer vooruit te kijken. Door een proactieve planning te maken en een risicobeoordeling in te calculeren krijg je inzicht in je capaciteitsvraag. Een goede planning brengt meer rust, een lagere werkdruk en minder stress. Het maakt het ook mogelijk om sneller te anticiperen op onverwachte situaties zoals uitval door ziekte of ontslag. Zo weet je op welke afdelingen bijvoorbeeld een verwachte groei zit en je dus nieuwe medewerkers kan aantrekken.

Wellicht ook interessant:

Tekort aan IT'ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - korte termijn

Tekort aan IT'ers? Dit merk je ervan (en zo los je het op!) - lange termijn